martes, 20 de abril de 2010

Join the Mosaic//FLASHFORWARD

www.jointhemosaic.com

La sèrie que ABC va estrenar la passada tardor , Flashforward, va tenir una curiosa actuació a Internet: sota el nom de Join the Mosaic, ABC va desenvolupar una mena de globus terraqui interactiu on gent de tot el món podia escriure el seu propi "flashforward" o anticipació. D'aquesta manera, es crea una mena de base de dades, un mosaic, d'experiències i de visions de gent de tot el món. Els textos, a més, poden anar acompanyats d'imatges i els mateixos desenvolupadors hi han insertat, fins i tot, algun vídeo.Amb tot això, s'intenta fer un paral·lelisme entre la realitat i la sèrie, ja que a Flashforward s'investiga el misteri a partir d'un Mosaic Col·lectiu (una pàgina web que es crea per saber els flasforward de tothom i així intentar resoldre el misteri que planteja la sèrie). Es trasllada, doncs, la idea de la sèrie a la realitat.

Es dirigeix, per tant, al target concret: els espectadors de la sèrie. La gràcia i l'efectivitat té sentit si es coneix la trama de la sèrie, tot i que com a idea independent també és interessant. Es barregen així, procediments com els microsites de programes televisius a Internet, una certa experiència de xarxa social (compartir idees, frases, experiències: model Twitter/Facebook), fet que ens porta a poder veure'l com una mena de mash up, al qual també podem trobar-li un punt de joc.


Josep Prat

No hay comentarios:

Publicar un comentario